Pengkatalogan

Apa gunanya sekiranya koleksi PSS disediakan tetapi warga sekolah TIDAK SEDAR akan kehadirannya?

Penyediaan katalog bertujuan membuat publisiti untuk memaklumkan senarai bahan yang ada dalam koleksi PSS. Kemudahan dan perkhidmatan ini membolehkan pengguna mengesan maklumat yang berkaitan mengikut keperluan dan rentak diri sendiri.

Baca lagi … >

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *