Pengkatalogan

katalog

 

 

 

Topik ini mengandungi subtopik yang berikut:

  • Definisi pengkatalogan
  • Tujuan pengkatalogan
  • Membanding beza aspek-aspek pengelasan dan pengkatalogan
  • Jenis-jenis katalog mengikut format – pengarang, judul & perkara
  • Katalog buku dan bukan buku
  • Pengautomasian Pusat Sumber

 Anda boleh KLIK pada pautan yang berikut untuk memuat turu modul untuk bahagian ini:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *