Pengenalan kepada Pengelasan

DDC

Topik ini terdiri daripada subtopik yang berikut:

  • Definisi pengelasan
  • Tujuan pengelasan
  • Membanding dan membeza aspek-aspek pengelasan dan pengkatalogan
  • Skema Pengelasan Perpuluhan Dewey (DDC)
  • Mengelas bahan ataupun maklumat di PSS mengikut DDC

 Anda boleh KLIK pada pautan yang berikut untuk memuat turu modul untuk bahagian ini:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *