Program NILAM

Membaca Gaya WAWASAN

Perpustakaan memainkan peranan memupukkan tabiat membaca secara berterusan sehingga terbentuknya budaya membaca dalam komuniti.

Membaca merupakan asas perolehan ilmu dan kejayaan.

Perpustakaan Negara Malaysia. (2010). Membaca gaya wawasan.

Berikut adalah modul berhubung Pelaksanaan Program Nilam di sekolah:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *