Teknologi Maklumat

Di bawah topik ini, termasuklah subtopik-subtopik yang berikut:

 • Pengenalan kepada Teknologi Maklumat
 • Pemprosesan Perkataan
 • Pengendalian Internet dan asas rangkaian
 • Hamparan elektronik (MS Excel)
 • Persembahan Elektronik (MS PowerPoint)
 • Pangkalan data
 • Pengurusan teknologi maklumat dalam pengajaran dan pembelajaran
  • Pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer
  • Multimedia dalam pendidikan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *