Hamparan Elektronik

Hamparan data elektronik seperti MS Excel, Google Sheets dll. merupakan perisian aplikasi yang membantu kita mengurus pangkalan data dan membuat penganlisisan data.

Kelebihan hamparan data ialah ia membolehkan kita menggunakan formula untuk membuat pengiraan, mempersembahkan data dalam bentuk data yang lebih menarik dan lebih mudah difahami daripada kajian Table yang mengandungi angka semata mata.

Yang berikut adalah modul penggunaan MS Excel 2010 asas:

Kursus Asas MS Excel 2010 by Sumitra Kan Fong Kuen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *