Pangkalan Data – Pengenalan kepada konsep asas

Pangkalan data merupakan koleksi data yang disusun dan disimpan secara berstruktur supaya data tersebut boleh dikesan, dimanipulasi dan diedarkan kepada yang berkenaan mengikut kriteria yang ditetapkan.

Sebagai persediaan, sila sediakan

  1. folder “Daftar-Murid”.
  2. Anda boleh muat turun fail-fail excel untuk mengimport maklumat tambahan nanti: Sila klik pautan untuk muat  turun  bahan  Hamparan data Excel.
  3. Masukkan  ketiga-tiga fail tadi (para 2).
  4. Sediakan subfolder “Foto”.
  5. Masukkan beberapa imej kanak-kanak, lelaki dan perempuan.

Anda boleh ikuti panduan yang disediakan di bawah (MS Access 2007):

(Versi MS Access 2010 dan 2013 akan disediakan kemudian)

Isi Kandungan:

1 Pengenalan | 2 Memulakan Pangkalan Data | 3 Mengimport data Excel | 4 Query

Maklumat tambahan:

Intro – Excel+ Access | Import ke table baru | Append ke table lama | Hyperlink | Pengurusan data

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *