Pengajaran & Pembelajaran Berbantukan Komputer

         Pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer merupakan satu pendekatan pengajaran yang memudahcarakan proses pembelajaran murid dengan menggunakan peralatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi.

         Tumpuan pembelajaran kita pula ialah aspek pembelajaran berbantukan komputer.

Sila baca nota ringkas yang disediakan dalam persembahan elektronik yang berikut:

Pengajaran & Pembelajaran Berpandukan Komputer(PPBK / CAL) by Sumitra Kan Fong Kuen

Kandungan:

PPBK | Laman web berunsur pendidikan | Panduan Penggunaan HotPotatoes : 1 |  2 

Comments are closed