Sistem Pengelasan Perpuluhan Dewey

Perpustakaan awam dan sekolah-sekolah kerajaan di Malaysia mengamalkan Sistem Pengelasan Perpuluhan Dewey kerana ia mudah diikuti dan senang diamalkan.

Berikut adalah persembahan mengenai sistem ini.

Sistem Pengelasan Perpuluhan Dewey by Sumitra Kan Fong Kuen


 

Aktiviti Pengelasan #2

Merujuk kepada bahan yang disediakan pada halaman Definisi Pengelasan sebelum ini, cuba berikan nombor pengelasan (sehingga Ringkasan kedua sahaja) dan nombor bukunya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *