Definisi Pengkatalogan

Katalog adalah maklumat berbentuk indeks atau senarai yang menggambarkan koleksi bahan-bahan dalam perpustakaan atau pusat sumber.

 

Katalog boleh disediakan dalam bentuk elektronik (OPAC) ataupun dalam bentuk kad-kad katalog yang disimpan dalam kabinet katalog.

Dengan merujuk kepada katalog, pengguna dapat kenalpasti:

  • apakah jenis bahan yang disediakan dalam perpustakaan/ pusat sumber
  • apakah jenis format (buku, bukan buku dll.)
  • apakah huraian fizikal (bilangan muka surat, ukuran, isi kandungan, lampiran dll.)
  • di manakah lokasinya
  • status (boleh dipinjam keluar, untuk rujukan sahaja, telah dipinjam oleh orang lain, dll,)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *