Katalog mengikut jenis dan format

Cuba tanya diri sendiri sejauh manakah anda dapat menjawab persoalan yang berikut:

  • Apakah jenis kad katalog?
  • Apakah format yang patut dipatuhi ketika menyediakan kad katalog?
  • Bagaimanakah kad katalog untuk buku berbeza daripada kad katalog untuk bahan bukan buku?
  • Bagaimanakah katalog membantu pengguna mengesan dan memilih bahan yang bakal dicari?

Sila rujuk persembahan yang berikut untuk mendapat gambaran keseluruhan berhubung persoalan yang ditimbulkan di atas.

Pengkatalogan by Sumitra Kan Fong Kuen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *