Pengelasan Vs Pengkatalogan

Pengelasan bertujuan mengorganisasi bahan di tempat yang memudahkan pengguna mencari, mendapatkan dan mengguna bahan. Bagi pihak staf PSS pula, proses ini membolehkan mereka untuk menguruskan penyimpanan, pengedaran dan penyemakan stok.

 

 

 

 

 

Pengkatalogan pula berfungsi sebagai penyediaan maklumat untuk disebarkan kepada pengguna apakah koleksi yang terdapat di PSS serta membantu mereka membuat pemilihan bahan berdasarkan penerangan berhubung ciri-ciri fizikal dan kandungan bahan (pakej, kit dll.) tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *